Samsung Galaxy Tab: lubab / keelab ekraani suuna lukustuse

Samsung Galaxy Tab nihutab ekraani suunda maastikule või portreele seadme hoides. Kui liigute palju ja ei soovi, et ekraani suund muutuks, saate selle sätte lubada.

Uuemad seadmed

  1. Lohistage ekraani ülaosas asuvat teavitusriba alla.
  2. Valige „ Ekraani pööramine “ valik, et seda sisse või välja lülitada.

Kui te ei näe suvandit „Ekraani pööramine”, peate võib-olla valikuid vasakule nihutama või nupu lisamiseks valige üleval paremas nurgas olev muudatusnupp.

Mõnel seadmel võib olla valik " Seaded "> " Ekraan "> " Ekraani pööramine ".

Vanemad seadmed

  1. Avakuval puudutage ja hoidke ekraani ülaosas asuvat teavitusriba.
  2. Jätka riba hoidmist ja libistage see alla.
  3. Nüüd saate puudutada „ Orientation lock “. Kui see on sisse lülitatud (roheline märgutuli põleb), lukustub ekraan sellesse asendisse, kus see on. Kui see on keelatud, lülitub ekraan portree- ja maastikuvaate vahele.