Google Pixel 3: lubage või keelake automaatne parandamine

Väsinud teie Google Pixel 3 nutitelefonist, mis parandab kõik, mida kirjutad? Nende funktsioonidega saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.

  1. Avage avakuval rakendused ja avage „ Seaded “.
  2. Valige „ Süsteem “.
  3. Valige „ Keeled ja sisend “.
  4. Valige „ Virtuaalne klaviatuur “.
  5. Valige kasutatav klaviatuur. Vaikimisi peaks see olema „ Google'i klaviatuur “.
  6. Valige „ Teksti korrigeerimine “.
  7. Soovi korral lülitage „ Automaatne parandus “ asendisse “ Sees ” või “ Väljas ”. See säte reguleerib, kas sõna on korrigeeritud või mitte pärast tühiku või kirjavahemärkide sisestamist.

Lisaks saate soovi korral sisse või välja lülitada automaatse suuruse ja muu teksti korrigeerimise seaded.