Android Signal Icon Tähendus

Kas teil on Android-seadmes signaali ikooni jaoks kummaline täht või sümbol? Mõelge nendest ikoonidest, mis teavitusalal kuvatakse.

R-rändlusega signaalribad, mis on ühendatud võrguga väljaspool teeninduspiirkonda

LTE noolega - ühendatud pikaajaline areng (LTE) andmevõrguga

4G noolega - ühendatud neljanda põlvkonna (4G) andmevõrguga

3G noolega - ühendatud kolmanda põlvkonna (3G) andmesidevõrguga

E noolega - EDGE andmesidevõrku ühendatud

G noolega - ühendatud GPRS-võrguga

H noolega - ühendatud suure kiirusega allalüli pakettandmeside (HSDPA) võrguga

H + noolega - ühendatud HSPA + -võrguga

WiFi noolega - WiFi-võrguga ühendatud

WiFi hüüumärgiga - WiFi-võrguga ühendamise probleem

Bluetooth B - Bluetooth on lubatud

Kaldkriips - Ei ole võrku ühendatud

Telefon - aktiivne kõne

Telefon noolega - vastamata kõne

Kaardi nupp - GPS on lubatud

X aku laadimisel - aku laadimine on väga madal